سفر به تونس، کشور اسرارآمیز آفریقا

دریایی آرام و آبی بر بستر ساحل ماسه ای و آفتابی که به زیبایی می درخشد. تونس کشوری که به عنوان مقصد ساحلی شناخته می شود اما بناهای باستانی و بازارهای سنتی، رنگ و بویی خاص از تاریخ غنی این کشور را به شهر های تونس هدیه داده است.