visa approve

لازمه ی ورود به هر کشور، اقدام برای ویزا در سفارتخانه ی آن کشور است. ویزا مدرکی است که ضمیمه پاسپورت میگردد و نشان میدهد که کشور مقصد از طریق سفارتخانه ی خود درخواست شما برای ورود به آن کشور را بررسی و تایید نموده و بنابراین میتوانید برای مدتی مشخص به مقصد مورد نظر خود سفر کنید. ویزا یا گذرنامه در کشورهای خارجی، برگه ی هویت و کارت شناسایی شماست؛ بنابراین در نگهداری از آن کوشا باشید.